Darrar av analsex

Raggmail: Tillhör du skaran som får orgasm av analsex? Jag vill ha en etta i Hallsberg. Där kan vi knulla som kaniner

Svar: Fröken Electa säger (23:46)

åh jag darrar av upphetsning efter att få göra just det och dessutom få svara på dina enträgna frågor – eller inte

Signatur: Electa

Fler raggmail från samma signatur:

This entry was posted in Snusk and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>